ANG PITONG BATAS NI NOAH1

Pagbabawal sa pagsamba sa diyus-diyusan
paniniwala sa nag-iisang diyos

2

Pagbabawal sa paglapastangan
igalang ang diyos

3
Pagbabawal sa pagpatay
igalang ang buhay


4

 Pagbabawal sa pagnanakaw
igalang ang ari-ariang pantao


5

Pagbabawal sa pakikiapid
igalang ang kasal

6

 Pagbabawal sa pagkain ng bahaging
pinutol sa buhay na nilikha
igalang ang mga hayop


7


 Paghirang ng mga hukom
pagtatatag ng hukumanIdagdag ang kabutihan at kagandahang
 loob upang madala ang tunay na tagapagligtas
NGAYON!!

No comments:

Post a Comment